Från bokskog och granplanteringar på Söderåsens norrsida till himmel och hav i Kullabygden. Från hagmark och risbygd i mitten av Skåne till kusthed och klippor där Öresund möter Kattegatt.

Berättelser starkt formade av min omgivning, av egna och andras upplevelser, av fakta och fantasi. Av sådant som borde ha hänt men inte gjorde det, eller av sådant som hände men som kanske inte borde ha gjort det.

Böcker utgivna i pyttesmå upplagor. Från en plats med utsikt över en skånsk horisont.