Kópakona

*

Kullabergsmanuskriptet
återgivet i sin helhet


” Jag lämnar min historia här, antingen för att hittas och läsas, eller för att i sinom tid uppgå i elementen.”

Ett manuskript som av en slump hittas i en av Kullabergs klippvikar målar upp bilden av de sista månaderna och timmarna i den försvunne Mikael Svenssons liv. Under en kort resa till Färöarna där han motvilligt försöker uppfylla sin omkomne tvillingbrors sista vilja tycks något hända som påverkar honom djupt, något som i förlängningen sannolikt orsakar även hans död.
Men om också han förolyckats, varför har hans kropp aldrig återfunnits?

Utgivningsår: 2023

Blå Curacao

I ett ensligt beläget hus kallat ”Slottet” ute på den mellanskånska landsbygden residerar Douglas Jönzén, en man med stora men orimliga författardrömmar. Hos sig har han sin gamla skolkamrat och dennes kroniskt småfifflande lillebror, båda inneboende på nåder mot att de städar, lagar mat och passar upp. I det dystra huset finns även Douglas gravt dementa moder, som aldrig syns till och aldrig lämnar sitt låsta rum. Dessutom utökas sällskapet då och då av den ene broderns nyfunna flickvän, en extrovert vulgär kvinna full av förutfattade meningar och… affärsidéer.

När Douglas plötsligt börjar uppvisa vissa egenartade ”symptom” efter att ha druckit av hemmablandad likör dröjer det alltså inte länge förrän somliga förstår att utnyttja situationen. Snart vallfärdar dyrt betalande besökare till Slottet för att nattetid uppleva något utöver det vanliga, allt utan att husets herre själv har en aning om vad som försiggår.

För att ytterligare komplicera tillvaron dyker först det lokala och tämligen lantliga MC-gänget Southern Bullshitters upp och lägger sig i, och därefter en grovt sol-och-vårad kvinna. Båda suktar efter gruvlig hämnd, och så är cirkusen igång.

Utgivningsår: 2018

Erik Johannesson

Vem är Erik Johannesson?

Frågan är berättigad, även om svaret till en början möjligen kan tyckas väl enkelt: enstöring boende i håla i skogen, före detta psykiatripatient, långhårig och hårdrocksälskande misantrop som aldrig klarat av att finna sin plats i tillvaron. Så banalt, och samtidigt så tragiskt. Det vill säga: om det inte vore för hans egendomliga förmåga att skrämma slag på alla som råkar möta hans blick, helt i enlighet med det slitna gamla talesättet ”ögonen är själens spegel”.

Det här är den hoppingivande alternativt skrämmande berättelsen om Erik Johannessons liv och verk; från den överbeskyddade barndomen i den lilla byn Risbyslätt vid Sydåsens fot, ända fram till den blodiga finalen i grannorten Klätten drygt fyra decennier senare. Han ser kanske inte mycket ut för världen, denne underlige, ovårdade man som lyckas skapa sådan oreda varhelst han dyker upp. Men makten att förändra är obestridligen hans.

Utgivningsår: 2011

Det obrytbara mönstret

November 1709
För 15-åriga Anna finns en enda sak som står över alla andra i betydelse: hon får inte skiljas från sin bror. Om något händer honom kommer hon själv inte att överleva, på det är hon säker. Denna i viss mån barnsliga och banala insikt får snart kuslig substans när Skåne invaderas av danska trupper och Helsingborgarna frivilligt överlämnar sig och staden åt sina nygamla herrar. Plötsligt är det krig, och även om utgången känns säker är det mycket som kan gå fel. Dessvärre visar sig allt gå just så, och med ens befinner sig tvillingparet i ett eskalerande kaos av uppskurna hästkadaver, utspillda förråd och med en så stor olycka hängande över sig att ingen av dem förstår dess omfattning eller oerhörda räckvidd.

Juli 2007
40-årige Petter håller på att gå under av mardrömmar, hallucinationer och en oförklarlig känsla av djup meningslöshet. Äktenskapet med hustrun Carina skakas i sina grundvalar samtidigt som misstankar om diverse allvarliga sjukdomar avlöser varandra. Och allt detta verkar ha sitt ursprung i ett harmlöst besök i Helsingborg, en stad han aldrig tidigare satt sin fot i och än mindre har någon relation till. Så vad är det som är fel?
Innan regnsommaren 2007 är till ända vet han svaret, och det vänder bokstavligen upp och ner på allt han någonsin trott sig veta om tillvaron som människa; under det vardagligt grå och tillsynes trygga finns ett förfärande mönster som bara väntar på att upprepas.

Utgivningsår: 2008

Bengt i koma

Bengt, en alldeles vanlig och knappt medelålders man boende i ett litet sömnigt samhälle någonstans i nordvästra Skåne, finner sig plötsligt ha förlorat sin kropp genom en mindre olyckshändelse. Inte så att han är död, men kroppen befinner sig i ett komaliknande tillstånd och hans andelika medvetande kan helt enkelt inte komma in i den igen. Så vad göra?
Förutom det mest uppenbara (att smyga in i damernas omklädningsrum på Fria bad i Helsingborg) far han i skytteltrafik mellan sjukhuset och sitt hem och hinner däremellen ställa till det ordentligt för sig. Dessutom upptäcker han på ett mycket otrevligt sätt att allt i hans tillvaro inte på långa vägar är så idylliskt som han trott. Förtvivlad beslutar han sig för att ge tillbaka och gör det med råge, dock med ödesdigert resultat.

Under några heta dagar sommaren 2006 vänds hela hans existens ut och in och inget blir någonsin för någon av de inblandade vad det en gång var.

Utgivningsår: 2007